artykuł nr 81

Zarządzenie nr 328 z dn. 18 lipca 2013 r.

artykuł nr 82

Zarządzenie nr 327 z dn. 18 lipca 2013 r.

artykuł nr 83

Zarządzenie nr 326 z dn. 18 lipca 2013 r.

artykuł nr 84

Zarządzenie nr 325 z dn. 18 lipca 2013 r.

artykuł nr 85

Zarządzenie nr 324 z dn. 16 lipca 2013 r.