artykuł nr 76

Zarządzenie nr 333 z dn. 24 lipca 2013 r.

artykuł nr 77

Zarządzenie nr 332 z dn. 23 lipca 2013 r.

artykuł nr 78

Zarządzenie nr 331 z dn. 19 lipca 2013 r.

artykuł nr 79

Zarządzenie nr 330 z dn. 19 lipca 2013 r.

artykuł nr 80

Zarządzenie nr 329 z dn. 18 lipca 2013 r.