artykuł nr 61

Zarządzenie nr 348 z dn. 1 sierpnia 2013 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 347 z dn. 1 sierpnia 2013 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 346 z dn. 1 sierpnia 2013 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 345 z dn. 1 sierpnia 2013 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 344 z dn. 31 lipca 2013 r.