artykuł nr 51

Zarządzenie nr 358 z dn. 5 sierpnia 2013 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 357 z dn. 2 sierpnia 2013 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 356 z dn. 2 sierpnia 2013 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 355 z dn. 2 sierpnia 2013 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 354 z dn. 2 sierpnia 2013 r.