artykuł nr 31

Zarządzenie nr 229 z dn. 6 czerwca 2013 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 228 z dn. 6 czerwca 2013 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 227 z dn. 6 czerwca 2013 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 226 z dn. 3 czerwca 2013 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 225 z dn. 3 czerwca 2013 r.