artykuł nr 26

Zarządzenie nr 234 z dn. 13 czerwca 2013 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 233 z dn. 11 czerwca 2013 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 232 z dn. 11 czerwca 2013 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 231 z dn. 11 czerwca 2013 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 230 z dn. 7 czerwca 2013 r.