artykuł nr 61

Zarządzenie nr 199 z dn. 15 maja 2013 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 198 z dn. 15 maja 2013 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 197 z dn. 15 maja 2013 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 196 z dn. 13 maja 2013 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 195 z dn. 10 maja 2013 r.