artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 204 z dn. 17 maja 2013 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 203 z dn. 16 maja 2013 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 202 z dn. 15 maja 2013 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 201 z dn. 15 maja 2013 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 200 z dn. 15 maja 2013 r.