artykuł nr 51

Zarządzenie nr 209 z dn. 20 maja 2013 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 208 z dn. 17 maja 2013 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 207 z dn. 17 maja 2013 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 206 z dn. 17 maja 2013 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 205 z dn. 17 maja 2013 r.