artykuł nr 6

Zarządzenie nr 254 z dn. 28 czerwca 2013 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 253 z dn. 28 czerwca 2013 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 252 z dn. 28 czerwca 2013 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 251 z dn. 27 czerwca 2013 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 250 z dn. 26 czerwca 2013 r.