artykuł nr 46

Zarządzenie nr 89 z dn. 5 marca 2013 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 88 z dn. 5 marca 2013 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 87 z dn. 4 marca 2013 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 86 z dn. 4 marca 2013 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 85 z dn. 4 marca 2013 r.