artykuł nr 6

Zarządzenie nr 129 z dn. 26 marca 2013 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 128 z dn. 26 marca 2013 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 127 z dn. 25 marca 2013 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 126 z dn. 25 marca 2013 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 125 z dn. 25 marca 2013 r.