artykuł nr 46

Zarządzenie nr 553 z dn. 21 grudnia 2012 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 552 z dn. 21 grudnia 2012 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 551 z dn. 20 grudnia 2012 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 550 z dn. 20 grudnia 2012 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 549 z dn. 20 grudnia 2012 r.