artykuł nr 21

Zarządzenie nr 578 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 577 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 576 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 575 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 574 z dn. 31 grudnia 2012 r.