artykuł nr 41

Zarządzenie nr 558 z dn. 28 grudnia 2012 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 557 z dn. 28 grudnia 2012 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 556 z dn. 27 grudnia 2012 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 555 z dn. 27 grudnia 2012 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 554 z dn. 21 grudnia 2012 r.