artykuł nr 36

Zarządzenie nr 563 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 562 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 561 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 560 z dn. 28 grudnia 2012 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 559 z dn. 28 grudnia 2012 r.