artykuł nr 26

Zarządzenie nr 573 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 572 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 571 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 570 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 569 z dn. 31 grudnia 2012 r.