artykuł nr 16

Zarządzenie nr 583 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 582 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 581 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 580 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 579 z dn. 31 grudnia 2012 r.