artykuł nr 56

Zarządzenie nr 543 z dn. 12 grudnia 2012 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 542 z dn. 11 grudnia 2012 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 541 z dn. 10 grudnia 2012 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 540 z dn. 10 grudnia 2012 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 539 z dn. 10 grudnia 2012 r.