artykuł nr 6

Zarządzenie nr 593 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 592 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 591 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 590 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 589 z dn. 31 grudnia 2012 r.