artykuł nr 46

Zarządzenie nr 413 z dn. 31 sierpnia 2012 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 412 z dn. 31 sierpnia 2012 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 411 z dn. 31 sierpnia 2012 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 410 z dn. 31 sierpnia 2012 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 409 z dn. 31 sierpnia 2012 r.