artykuł nr 36

Zarządzenie nr 423 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 422 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 421 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 420 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 419 z dn. 11 września 2012 r.