artykuł nr 31

Zarządzenie nr 428 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 427 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 426 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 425 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 424 z dn. 12 września 2012 r.