artykuł nr 26

Zarządzenie nr 433 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 432 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 431 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 430 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 429 z dn. 12 września 2012 r.