artykuł nr 21

Zarządzenie nr 438 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 437 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 436 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 435 z dn. 12 września 2012 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 434 z dn. 12 września 2012 r.