artykuł nr 16

Zarządzenie nr 443 z dn. 19 września 2012 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 442 z dn. 19 września 2012 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 441 z dn. 19 września 2012 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 440 z dn. 17 września 2012 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 439 z dn. 14 września 2012 r.