artykuł nr 61

Zarządzenie nr 398 z dn. 20 sierpnia 2012 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 397 z dn. 20 sierpnia 2012 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 396 z dn. 20 sierpnia 2012 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 395 z dn. 20 sierpnia 2012 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 394 z dn. 20 sierpnia 2012 r.