artykuł nr 31

Zarządzenie nr 268 z dn. 18 czerwca 2012 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 267 z dn. 18 czerwca 2012 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 266 z dn. 18 czerwca 2012 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 265 z dn. 14 czerwca 2012 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 264 z dn. 14 czerwca 2012 r.