artykuł nr 16

Zarządzenie nr 283 z dn. 27 czerwca 2012 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 282 z dn. 26 czerwca 2012 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 281 z dn. 25 czerwca 2012 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 280 z dn. 25 czerwca 2012 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 279 z dn. 25 czerwca 2012 r.