artykuł nr 11

Zarządzenie nr 288 z dn. 29 czerwca 2012 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 287 z dn. 29 czerwca 2012 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 286 z dn. 28 czerwca 2012 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 285 z dn. 28 czerwca 2012 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 284 z dn. 28 czerwca 2012 r.