artykuł nr 61

Zarządzenie nr 238 z dn. 30 maja 2012 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 237 z dn. 28 maja 2012 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 236 z dn. 28 maja 2012 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 235 z dn. 28 maja 2012 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 234 z dn. 25 maja 2012 r.