artykuł nr 6

Zarządzenie nr 293 z dn. 29 czerwca 2012 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 292 z dn. 29 czerwca 2012 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 291 z dn. 29 czerwca 2012 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 290 z dn. 29 czerwca 2012 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 289 z dn. 29 czerwca 2012 r.