artykuł nr 41

Zarządzenie nr 258 z dn. 13 czerwca 2012 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 257 z dn. 13 czerwca 2012 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 256 z dn. 11 czerwca 2012 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 255 z dn. 11 czerwca 2012 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 254 z dn. 11 czerwca 2012 r.