artykuł nr 36

Zarządzenie nr 263 z dn. 14 czerwca 2012 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 262 z dn. 14 czerwca 2012 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 261 z dn. 14 czerwca 2012 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 260 z dn. 13 czerwca 2012 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 259 z dn. 13 czerwca 2012 r.