artykuł nr 86

Zarządzenie nr 213 z dn. 21 maja 2012 r.

artykuł nr 87

Zarządzenie nr 212 z dn. 21 maja 2012 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie nr 211 z dn. 21 maja 2012 r.

artykuł nr 89

Zarządzenie nr 210 z dn. 21 maja 2012 r.

artykuł nr 90

Zarządzenie nr 209 z dn. 21 maja 2012 r.