artykuł nr 81

Zarządzenie nr 218 z dn. 22 maja 2012 r.

artykuł nr 82

Zarządzenie nr 217 z dn. 22 maja 2012 r.

artykuł nr 83

Zarządzenie nr 216 z dn. 22 maja 2012 r.

artykuł nr 84

Zarządzenie nr 215 z dn. 21 maja 2012 r.

artykuł nr 85

Zarządzenie nr 214 z dn. 21 maja 2012 r.