artykuł nr 76

Zarządzenie nr 223 z dn. 23 maja 2012 r.

artykuł nr 77

Zarządzenie nr 222 z dn. 23 maja 2012 r.

artykuł nr 78

Zarządzenie nr 221 z dn. 22 maja 2012 r.

artykuł nr 79

Zarządzenie nr 220 z dn. 22 maja 2012 r.

artykuł nr 80

Zarządzenie nr 219 z dn. 22 maja 2012 r.