artykuł nr 71

Zarządzenie nr 228 z dn. 23 maja 2012 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 227 z dn. 23 maja 2012 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 226 z dn. 23 maja 2012 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 225 z dn. 23 maja 2012 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 224 z dn. 23 maja 2012 r.