artykuł nr 86

Zarządzenie nr 54 z dn. 26 stycznia 2012 r.

artykuł nr 87

Zarządzenie nr 53 z dn. 26 stycznia 2012 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie nr 52 z dn. 26 stycznia 2012 r.

artykuł nr 89

Zarządzenie nr 51 z dn. 26 stycznia 2012 r.

artykuł nr 90

Zarządzenie nr 50 z dn. 25 stycznia 2012 r.