artykuł nr 71

Zarządzenie nr 69 z dn. 13 lutego 2012 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 68 z dn. 7 lutego 2012 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 67 z dn. 7 lutego 2012 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 66 z dn. 3 lutego 2012 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 65 z dn. 1 lutego 2012 r.