artykuł nr 66

Zarządzenie nr 74 z dn. 16 lutego 2012 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 73 z dn. 15 lutego 2012 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 72 z dn. 14 lutego 2012 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 71 z dn. 14 lutego 2012 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 70 z dn. 13 lutego 2012 r.