artykuł nr 61

Zarządzenie nr 79 z dn. 23 lutego 2012 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 78 z dn. 22 lutego 2012 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 77 z dn. 21 lutego 2012 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 76 z dn. 21 lutego 2012 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 75 z dn. 21 lutego 2012 r.