artykuł nr 6

Zarządzenie nr 134 z dn. 30 marca 2012 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 133 z dn. 30 marca 2012 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 132 z dn. 30 marca 2012 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 131 z dn. 30 marca 2012 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 130 z dn. 30 marca 2012 r.