artykuł nr 1

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 r.

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Załączniki:
Wykresy232 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za i półrocze 2011 r.37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2011 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią 25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną-powiat35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną-gmina37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną-powiat32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną-gmina33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-powiat29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-gmina31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek-powiat41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek-gmina29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu-powiat65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu-gmina51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-powiat40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-gmina40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne. Wydatki jednostek oświatowych26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje za I półrocze 2011 r.45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania według pełnej klasyfikacji budżetowej829 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja planu wydatków budżetu60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem-wg działów15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł i w podziale na gminę i powiat45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opisówka749 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer