artykuł nr 1

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 r.

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Załączniki:
Wykresy 232 KB
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za i półrocze 2011 r. 37 KB
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2011 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 37 KB
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 37 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią 26 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią 25 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną-powiat 35 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną-gmina 37 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną-powiat 32 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną-gmina 33 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat 36 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina 27 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-powiat 29 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-gmina 31 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek-powiat 41 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek-gmina 29 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 50 KB
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu-powiat 65 KB
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu-gmina 51 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-powiat 40 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-gmina 40 KB
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 12 KB
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne. Wydatki jednostek oświatowych 26 KB
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 18 KB
Wykonanie nakładów na inwestycje za I półrocze 2011 r. 45 KB
Wydatki i zobowiązania według pełnej klasyfikacji budżetowej 829 KB
Realizacja planu wydatków budżetu 60 KB
Wykonanie wydatków ogółem-wg działów 15 KB
Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat) 15 KB
Wykonanie dochodów - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł i w podziale na gminę i powiat 45 KB
Opisówka 749 KB