artykuł nr 46

Zarządzenie nr 507 z dn. 6 grudnia 2011 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 506 z dn. 6 grudnia 2011 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 505 z dn. 2 grudnia 2011 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 504 z dn. 2 grudnia 2011 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 503 z dn. 2 grudnia 2011 r.