artykuł nr 36

Zarządzenie nr 517 z dn. 13 grudnia 2011 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 516 z dn. 13 grudnia 2011 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 515 z dn. 12 grudnia 2011 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 514 z dn. 12 grudnia 2011 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 513 z dn. 12 grudnia 2011 r.