artykuł nr 16

Zarządzenie nr 537 z dn. 28 grudnia 2011 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 536 z dn. 28 grudnia 2011 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 535 z dn. 23 grudnia 2011 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 534 z dn. 23 grudnia 2011 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 533 z dn. 21 grudnia 2011 r.