artykuł nr 1

Zarządzenie nr 552 z dn. 30 grudnia 2011 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 551 z dn. 30 grudnia 2011 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 550 z dn. 30 grudnia 2011 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 549 z dn. 30 grudnia 2011 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 548 z dn. 30 grudnia 2011 r.