artykuł nr 21

Zarządzenie nr 532 z dn. 21 grudnia 2011 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 531 z dn. 21 grudnia 2011 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 530 z dn. 21 grudnia 2011 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 529 z dn. 21 grudnia 2011 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 528 z dn. 21 grudnia 2011 r.